top of page

GDPR

Mortens Køreskole v/ Morten Larsen

 


Privatlivsbeskyttelsespolitik – Elever

Jeg tager beskyttelse af dine persondata alvorligt
Mortens Køreskole har vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, så jeg kan fortælle dig, hvordan jeg behandler dine data. Når du bliver elev på køreskolen, giver du samtykke til behandling

af samtlige af de oplysninger, du giver mig til brug for gennemførelsen af den undervisning,

som du har indgået aftale med mig om.

 


Kontaktinformation:
Mortens Køreskole v/ Morten Larsen CVR.nr.: 40366571, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg modtager om dig.

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på:

tlf. 4088 6565 

e-mail: morten@gladbilist.dk


Jeg anvender denne type data om dig.


For at kunne give den undervisning, der er aftalt mellem køreskolen og dig,

har Mortens Køreskole brug for visse personoplysninger om dig.

 

De data jeg anvender omfatter:
 Navn, adresse, telefon og e-mail, CPR-nr. og fødeland.
 Portrætbillede til ansøgning om kørekort.
 Eventuelt bedømmelsesskema, ansøgningsskema, lektionsplan, kursusbeviser.
 Eventuel navn og CPR-nr. på indehaver(e) af forældremyndigheden ved kørekort til 17- årige.

 Eventuel ansøgning om dispensation til anvendelse af bil med automatgear.
 Eventuelle oplysninger om overtrædelse af færdselsloven i forbindelse med kontrollerende prøver.

    Evt. ANT-kursusbevis.

 

Jeg videregiver ikke dine persondata, uden jeg har lov til det. I forbindelse med undervisningen er det nødvendigt, at jeg videregiver eller overlader dine personoplysninger til andre. Dette gør jeg ikke uden, jeg har lov til det, enten i overensstemmelse med loven eller en samtykkeerklæring.

 


Modtagere af dine persondata er:
 Politiet og tilsynsførende.
 Eventuelle samarbejdende kørelærere.
 Manøvrebaner og køreteknisk anlæg (pligt jf. Bekendtgørelse om kørekort).
 Ved ”særlig køreundervisning” forevises Borgerservice og forbliver hos køreskolen.
 Eventuel tilmelding af elever til udbydere af online undervisningsprogrammer

    (eksempelvis Drive4You, Køreklar,Teoriundervisning.dk).
 Eventuel ekstern underviser i førstehjælp.
 Kommunernes Landsforening (Køreprøvebooking.dk).
 Kommunikation med elever via sms og Messenger (Facebook).
 Generel kommunikation med Borgerservice, Politi og Politiets Administrationscentre.
 Færdselsstyrelsen.

 


Jeg opbevarer ikke dine personoplysninger længere, end jeg skal
Mortens Køreskole har pligt til at opbevare din lektionsplan i 2 år af hensyn til

bekendtgørelsen om kørekort.
Aftalegrundlaget for den løbende undervisning hos mig bliver opbevaret i 5 år plus indeværende regnskabsår, da det anses som regnskabsmateriale i henhold til Bogføringsloven.

 


Dit ansøgningsskema vil blive slettet umiddelbart efter, at skemaet er blevet videregivet til Politiet
Bedømmelsesskemaet fra praktisk prøve bliver udleveret til dig, og opbevares ikke af køreskolen.
Når samtykkeerklæring for kørekort til 17-årige, førstehjælpsbevis og ANT-kursusbevis er returneret fra
Borgerservice, tilbageleveres dokumenterne til dig, og er efterfølgende ikke tilgængelig for køreskolen.
Ansøgning om dispensation videregives til Færdselsstyrelsen og er efterfølgende

ikke tilgængelig for køreskolen.

 


Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få at vide, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig. Derudover har du ret til at få urigtige oplysninger rettet, at gøre indsigelse mod databehandlingen og i visse tilfælde ret til sletning af persondata.


Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til mig på kontaktoplysningerne, der står øverst.


Du har ret til at klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 


Mortens Køreskole v/ Morten Larsen.

bottom of page