top of page

Til mor og far

I er naturligvis velkomne til at kontakte mig på 4088 6565 ved evt. spørgsmål i forbindelse med tilmelding.

Som hovedregel er det eleven jeg kommunikerer med, da det er ham/hende jeg har kontakten med i teorilokalet og i bilen.

Er din søn/datter under 18 år ved påbegyndelse af undervisning til kørekort, skal der udfyldes en samtykkeerklæring. Den oprettes online via https://koreprovebooking.dk hvor eleven tillige opretter/udskriver sin ansøgning og der også sender link via e-boks til forældre/personer der har forældremyndighed. Dette skal helst gøres inden holdstart men eleverne vil blive instrueret i det den 1 aften, så de efterfølgende kan gøre det online selv.

Alle elever er forskellige, med individuelle behov. Derfor er der ingen fast grænse for evt. ekstra kørelektioner, og behovet vurderes løbende i køreundervisningen, ud fra Lovens krav ifølge undervisningsplanen.

Citat fra lærervejledningen om køreuddannelsen

"Den samlede undervisningstid på 53 lektioner á 45 min. er et absolut minimum for at kunne gennemføre en forsvarlig undervisning. Kørelæreren skal regne med, at elever vil have behov for yderligere repetitioner såvel i teoretiske emner som i praktiske manøvrer. Især ved mange praktiske manøvrer vil elever have behov for op til det dobbelte af den anførte tid."

Citat slut

Et kørekort er en livs-investering, og jeg vil som kørelærer gøre mit yderste for at hjælpe din søn/datter frem til en bestået teori- og praktiskprøve, i 1. forsøg og endnu vigtigere, en god ballast til at blive sikre bilister på egen hånd.

BEMÆRK!

Der er desværre en stigende tildens til at elever udebliver eller melder fra til aftalte kørelektioner med meget kort varsel. Hvis dette sker, vil der være betaling for bookningen, såfremt det ikke lykkes at videregive køretiden til anden elev.

Afbud skal senest oplyses 24 timer før aftalt kørsel.

Ved udeblivelse fra aftalte kørelektioner, pålægges ny betaling.

Køreprøven aflyses på dagen, ved manglende betaling for ekstralektioner, prøvegebyrer mm.

Bliver eleven forhindret i at følge undervisningen som følge af sygdom eller lign. eller har mere end 1 gang fravær fra er det vigtigt at kørelæreren kontaktes, så vi kan aftale hvad der skal ske fremadrettet. Dette skyldes, at både kørelærer og elev, skal følge gældende regler for pauser og ophold i undervisningen. (max 3 måneder)

Eleverne oplyses naturligvis om dette, allerede ved Holdstart

Kørelektioner vil foregå i hele Dk. men hovedsageligt Årslev-Odense på hverdage fra 8-17, indenfor lovens krav til køreundervisning. Der kan også af hensyntagen til planlægningen være kørsel/undervisning i weekender.

Ved kørelektioner der skal startes efter kl.15.30 (mørkekørsel undtaget) samt weekend tillægges et gebyr på 200,- kr. pr. lektion. Med mindre det tilbydes af kørelæren af planlægningsmæssige årsager, gebyr vil dermed ikke blive opkrævet.

Mørkekørsel kan dog først gennemføres 1 time efter solnedgang.

bottom of page