top of page

Værd at vide

Velkommen til Mortens Køreskole - gladbilist.dk

 

Her på siden vil du finde nogle relevante oplysninger du skal bruge i forbindelse med dit kørekort, så husk at få det læst godt igennem.

Det er dit eget ansvar at du får læst det hele.

 

 

 • Har du særlige forhold, eller andet jeg skal tage højde for, så som angst, ADHD eller lignende? - SKAL du ringe på 4088 6565. Da det kan have betydning for dit forløb.
   

 • Bestil en tid ved din læge ca, 1md.  før holdstart, til en lægeerklæring. Husk at medbringe foto. Lægeerklæring skal være fra din egen læge.
  Husk ikke at åbne kuverten med billede efter lægebesøg.

 • Jeg afleverer din ansøgning, lægeerklæring på borgerservice. Så medbring det gerne ved holdstart, hvis du har fået det. Din lægeerklæring må ikke være mere end  3 mdr. gammel ved indlevering til borgerservice gældende fra den dato du er hos lægen. Bliver den for gammel, skal du have en ny.

 

 • Du skal have en samtykkeerklæring hvis du er under 18 år som dine forældre skal underskrive.

 

 • Senest 5 dage efter tilmelding betaler du 1000 kr. i depositum for en plads på det valgte hold.        (Er dit depositum IKKE registreret efter 5 dage slettes din tilmelding)                                          Beløbet vil blive fratrukket i den samlede betaling, men depositummet på 1000 kr. refunderes ikke, hvis ydelsen fortrydes mindre end en måned før holdstart. Dette legitimeres af hensyn til min drift og planlægning, herunder tab som følge af udeblivelse fra holdstarten.​

 • Du SKAL have gyldigt billed-ID enten i form af pas eller legitimationskort, dette er påkrævet før du kan komme til teori og køreprøve. Har du ikke en af disse med vil du blive nægtet adgang til prøven. Så er dit pas udløbet, skal du have lavet et nyt eller få lavet et legitimationskort på borgerservice.

Udover lovpakken til 14.900 kr. (afdrag 15.500 kr.) må du forvente følgende udgifter:

 • Skolevogn til køreprøve 800kr.

 • Prøvegebyr Politi (til teori og køreprøve) 1000 kr.

 • Lægeerklæring (pris afhænger af din læge)

 • Førstehjælpsbevis 300-650 kr.

 • Kørelektioner efter kl. 17 samt weekend +200kr. pr. lektion

 

Såfremt du ikke består første gang eller har brug for ekstra timer:

 • Evt. Ekstra kørelektioner(45 min) 500 kr. 

 • Leje af bil til ny køreprøve 800 kr.

 

 • Hvis du afdrager dit kørekort, skal det 1. afdrag 5.000 kr. betales senest 2-3 dage efter holdstart eller inden 3. teoriundervisningsdag og 2. afdrag 5.000 kr. betales efter 3 uger eller senest ved 4. kørelektion, og 3. afdrag minus depositum(1000kr.) ca. 4.500 kr. Betales 7 uger efter start

 • Alle tilgodehavender f.eks. extra kørelektioner, prøvegebyr mm. skal være betalt 2 dage før køreprøven. 

 • (manglende betalinger vil medføre aflyst køreprøve selvom den er bestilt)

 

 • Beløb indbetales hos Nordea på reg.nr. 1740 konto nr. 4397 589 639  

 

 • Skyldige beløb vil resultere i, at dit forløb stoppes, indtil betaling for de modtagne ydelser er modtaget.

 

Du vil blive påmindet om betaling af din kørelærer, samt af administrationen mundtligt eller via e-mail, sms el. telefon.

 

Overskrides denne frist overgives mit tilgodehavende til inkasso service, der starter rykker- og evt. senere inkasso proces.

Inkasso service vil pålægge renter, gebyrer samt evt. omkostninger til advokat i henhold til gældende lovgivning.

 

 • Er du forhindret i at møde til en aftalt køretime, skal tiden aflyses senest 24 timer før den aftalte tid, ellers betales for den aftalte køretid uanset grunden til fraværet.

 • Der er mulighed for 1 gang selvstudie( i særlige tilfælde) Skulle du mod forventning blive forhindret i at komme til teoriundervisning af en årsag (uanset årsag) så kræves der kontrol af selvstudie 250kr. dette sker for at sikre dig og mig at du som elev har forstået emnerne før næste undervisning. Har du mere en 1 gang fravær er det lovpligtigt at du skal på det næste hold, eller betale for eneundervisning.

 

Din manøvrebanetid og KTA tid (glatbane) er bindende. Tiderne kan ændres inden for 24 timer efter du får beskeden. Aflyser du efter 24 timer fra du får beskeden, eller slet ikke møder op, koster det 2500 kr. for manøvrebane og for KTA uanset grunden til fraværet.

 

 • Al undervisning foregår på dansk. Jeg anvender IT som hjælpemiddel, i stedet for en teoribog. Mit online teoriprogram er baseret på videoer og oplæsning på dansk. Du skal kunne følge undervisningen i teori såvel som i praksis på dansk. Jeg har desværre ikke mulighed for at hjælpe med/på fremmedsprog. Viser det sig efter start i køreskolen, at du ikke kan følge undervisningen på dansk, kan Jeg være nødsaget til at afslutte dit forløb, og du vil blive faktureret for de ydelser, du har modtaget.

 

 • Du må ikke være fraværende fra køreskolen i over 3 måneder dvs. datoerne mellem gangene du har været i køreskolen, må ikke overstige 3 måneder. Teori- og køreprøve gælder ikke med til en dato du er mødt. Det er kun når du er mødt i Køreskolen og har fået en underskrift af kørelæreren at datoen er gældende.

 

Hvis du ikke har underskrift fra kørelæreren, at du har været til teori eller kørsel indenfor 3 måneder, skal du starte forfra. Du er selv ansvarlig for, at de 3 måneder ikke overskrides.

 

 

 • Du vil blive faktureret for de ydelser du har modtaget i forbindelse med dit kørekort forløb. Så snart lektionen er afholdt anses ydelsen for at være leveret.

BEMÆRK 

“Lovpakken” er et sammensat produkt, og prisen er derefter. Skulle du som elev ønske at afbryde forløbet af en årsag, refunderes der et beløb fratrukket alle de allerede modtagende lektioner/ydelser.

 

Personlig undervisning 45 lektioner a 45min a 400kr/lek. 

LØP+KTA = 2500kr pr. modul

Indlevering/afhentning af papirer på borgerservice = 200kr

onlineteori adgang = 495kr

 

 

Hvis du mod forventning ikke er færdig med teorien inden for 120 dage, betales 495 kr. for et nyt password til det online teorisystem.

Den samlede pris med pakkerabat er gældende ved køb og gennemførelse af hele pakken exklusiv leje af skolevogn til køreprøven i Mortens køreskole.

Personen der modtager ydelsen fra Mortens køreskole, hæfter for betalingen for modtagne ydelser. Selvom du har aftalt med din arbejdsgiver, jobcenter eller andre at de betaler for dig, er det stadig dig som modtager af ydelsen der hæfter for betalingen af de modtagne ydelser.

 

Hvad gør jeg med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

 

For at du kan indgå aftale med mig, har jeg brug for følgende oplysninger:

 

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Cpr.nr (Til oprettelse af kørekort forløb hos Borgerservice.)

 

Du udfylder ved opstart ansøgning om kørekort, som Mortens Køreskole, bruger til oprettelse i køreprovebooking.dk samt viderebringer ansøgningen om kørekort til Borgerservice.

 

Ved accept af handelsbetingelserne, accepterer du samtidig at Mortens Køreskole, må bruge dit

CPR nr. til de nævnte formål.

Jeg foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig, opfylde lovkrav samt kommunikere med dig.

 

Når der indsamles personoplysninger via mit website, sikrer jeg, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

 

Ejer og administrationen i Mortens køreskole har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

 

Jeg opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Jeg transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

 

 • Oplysninger afgivet til gladbilist.dk og på mail videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og jeg registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
  Som registreret hos Mortens Køreskole har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Mortens køreskole via mail på morten@gladbilist.dk

 

 

 • Elektronisk henvendelse
  Ved tilmelding på gladbilist.dk giver du mig samtidig samtykke til, at Mortens køreskole må kontakte dig via e-mail, SMS og telefon.
  Henvendelse kan bestå i:
  – Kommunikation om køretider og andre ydelser
  – Udsendelse af fakturaer og elevspecifikationer
  – Rykker skrivelser ift. Med manglende betaling
  – Oplysninger om dit forløb hos Mortens køreskole

 

Sletning af persondata

 

Jeg sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Du har altid mulighed og ret til at blive ”glemt” og få at vide hvilke oplysninger jeg har indsamlet på dig, samt få disse slettet, hvis ikke anden lovgivning kræver jeg opbevare disse.

Ønsker du at jeg skal slette oplysninger om dig, bedes du rette henvendelse pr. mail til morten@gladbilist.dk

 

 • Hvis du vil klage over dit køb, beder jeg dig om at henvende dig til køreskolen. Finder køreskolen og dig ikke en tilfredsstillende løsning har du mulighed for at klage til ankenævnet for køreundervisning.

 

Hvis du vil klage over virksomhedens håndtering af persondata, har du ret til at klage til Datatilsynet. Kontakt informationer hertil findes på www.datatilsynet.dk

 

Jeg glæder mig til at se dig i teorilokalet til holdstart kl 16.30

 

 

Hilsen Morten

bottom of page